Särskild uppmärksamhet ges till personer med särskilda behov, till barn och ungdomar med funktionsvariation.

Vi, Ingrid Löf Dahl och Santhe Dahl, vill på olika sätt bidra och främja verksamhet inom områden som är betydelsefulla för vår familj.

Santhe Dahl, Ingrid Dahl

Stiftelsens förmånstagare 2023!

Sedan första utbetalningen 2018 har 1 624 801 kr delats ut till olika projekt. Under 2023 fick fem förmånstagare dela på 289 000 kr.

Läs mer här

Stiftelsen ger bidrag för femte året i rad!

En solig och varm försommardag samlade Stiftelsen 2022 års förmånstagare för att uppmärksamma att just de fått bidrag från Stiftelsen Linnéa Dahl. Dessa förmånstagare var Lyckebo korttidsboende, Nytida, Elin Waldo och Funkibator och tillsammans mottog de ca 478 000 kr.

Läs mer här

Stiftelsens förmånstagare 2021!

Under 2021 delade vi ut totalt ca 300 000 kr till Borggården, 4H-gården, Ulrika Chronvall samt Växjö Tennissällskap.

Läs mer här

Tänk att kunna hjälpa

År 1988 väntade vi, Ingrid Löf Dahl och Santhe Dahl, vårt tredje barn. Att få barn är något stort och märkvärdigt men det är bara så, att ibland blir det inte som man tänkt sig. Linnéa skulle födas i slutet av augusti men hon hade bråttom att komma ut. För tidig vattenavgång och några veckor sängliggandes blev det för Ingrid på lasarettet. Den 13 juli 1988 kom sedan Linnéa, sex veckor för tidigt. Linnéa var mycket sjuk när hon föddes och fick vistas på lasarettet i flera veckor. Linnéa kämpade på och fick till slut komma hem.

Läs hela brevet om Linnéa

Om stiftelsen

Stiftelsen ska bedriva välgörande ändamål, främst inriktat på individer med särskilda behov, genom att bland annat främja; omsorg om barn och ungdom, social hjälpverksamhet, utbildning, vetenskaplig forskning och annan likvärdig välgörande verksamhet som bidrar till utveckling av, skydd, hjälp och stöd till individer.

Läs mer i stiftelsens stadgar